header-watertoren-heerenveen.jpg

WOH staat voor Werkgroep Oud-Heerenveen, maar ook voor "Wurkje oan 'e histoarje". Dat is ons motto al sinds de oprichting in 1987.
Wij zetten ons in voor cultuurhistorische waarden in Heerenveen en omgeving.
Onze speciale aandacht gaat uit naar monumentale en beeldbepalende panden, maar ook naar andere belangwekkende elementen zoals straatpatronen, bruggen, sluisjes, grafzerken en degelijke.
Behoud van deze cultuurhistorsiche waarden vinden wij belangrijk.

Na de oprichting van Museum Willem van Haren werd onder leiding van directeur Herman Aarts gestart met de professionele beschrijving van de collectie van de voormalige Oudheidkamer. Eind 1984 startte Dick Bunskoeke, een werkloze historicus, als vrijwilliger met het nader beschrijven van de bibliotheek en afbeeldingen van het museum.

In de jaren daarna werd steeds meer de behoefte gevoeld om het verleden van Heerenveen te documenteren en uit te dragen, niet alleen ten behoeve van de museumcollectie maar ook omdat er steeds meer historische plekken verdwenen uit het centrum. Uiteindelijk leidde dit op 8 december 1986 tot een voorstel van Dick om hiervoor een werkgroep van de Vereniging van Vrienden in te stellen. Op 13 januari 1987 werd dit plan door de vereniging goedgekeurd.

Er kwamen 36 belangstellenden naar de eerste bijeenkomst met een lezing over het ontstaan van Heerenveen die op 21 januari 1987 was belegd. Spontaan vormde zich toen een kerngroep, die het onderzoeken en documenteren actief ter hand namen. Dick Bunskoeke en David Hartsema zorgden maandelijks bij toerbeurt voor een lezing over de geschiedenis van Heerenveen.

Een belangrijke doelstelling was ook het te boek stellen van de geschiedenis van Heerenveen. In de loop van de tijd heeft de groep zich meer en meer ontwikkeld als uitvoerder van taken voor het museum, b.v. inventarisering documenten, totstandkoming van de maquette. Ook worden ontwikkelingen op het gebied van de cultuurhistorie en monumenten met de nodige bezorgheid en betrokkenheid gevolgd. Soms wordt er actie ondernomen betreffende  b.v. de ruiming van de centrum begraafplaats, de verbouw van het tolhuisje, aantasting van het Oenemaplafond in Oenemastate.

Het streven naar verruiming van de doelstellingen heeft geleid tot verzelfstandiging in de vorm van de Stichting “Werkgroep Oud-Heerenveen”

Lees hier het volledige artikel...

Download hier het Jaarverslag 2017

Werkgroep Oud- Heerenveen, niet alle leden aanwezig. Foto door Janita Baron

De werkgroep Oud-Heerenveen, niet alle leden aanwezig, Foto gemaakt door Janita Baron, 26 juni 2018.

Binnenkort:

23
feb
Historisch Informatie Punt HIP / Bibliotheek Heerenveen
Van vrijdag 15 november tot en met zaterdag 29 februari staat de geschiedenis van schaatsfabrieken en schaatsenmakers in de gemeente Heerenveen centraal in het Historisch Informatiepunt (HIP) te Heerenveen in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48in Heerenveen

28
mrt
Tegenover Hotel Tjaarda Oranjewoud
Fietstocht langs "Vergeten Landgoederen" in Oranjewoud, start om 11:00 uur bij Hotel Tjaarda in Oranjewoud,

18
apr
Museum Heerenveen
Wandeling van ABE naar ABE

25
apr
Start Museum Heerenveen
Stadswandeling door Heerenveen Midden en de Le Roy tuin m.m.v Peter Wouda, zaterdag 25 april en start om 11:00 uur bij Museum Heerenveen

10
mei
Tegenover Hotel Tjaarda Oranjewoud
Wandeling door Oranjewoud, op Moederdag, zondag 10 mei 2020 en start om 11:00 uur bij Hotel Tjaarda in Oranjewoud.

11
juni
Start Museum Heerenveen
Stadswandeling Heerenveen Centrum en bezoek Crackstate, donderdag 11 juni 2020 en start om 19:00 uur bij Museum Heerenveen.

22
aug
Tegenover Hotel Tjaarda Oranjewoud
Fietstocht langs "Vergeten Landgoederen" in Oranjewoud, zaterdag 22 augustus en start om 14:00 uur bij Hotel Tjaarda in Oranjewoud,

05
sept
Museum Heerenveen
Wandeling van ABE naar ABE. Een centrumwandeling langs plekken die een relatie hebben met de voetballegende Abe Lenstra uit Heerenveen.

06
sept
Start Museum Heerenveen
Van Heloma wandeling in Heerenveen, zondag 6 september en start om 14:00 uur bij Museum Heerenveen

12
sept
Gemeente Heerenveen
Open Monumentendag 2020, zaterdag 12 september 2020

03
okt
Start Museum Heerenveen
Centrumwandeling Fok, Eerste Herenwal en Kuiper Verzekeringen Breedpad, zaterdag 3 oktober en start om 11:00 uur bij Museum Heerenveen

10
okt
Tegenover Hotel Tjaarda Oranjewoud
Wandeling door Oranjewoud 10 oktober 2020 en start om 11:00 uur bij Hotel Tjaarda in Oranjewoud.

Bron: Collectie Museum Heerenveen

De historie van Heerenveen in beeld.

Bron: Collectie Museum Heerenveen

Bijzondere Historische panden in Heerenveen