Het zit er op...

Het zit er op...

Een 25 jarige verjaardag gespreid over twee maanden dat bracht nog al wat met zich mee.

Ik kijk even met u terug:

a.   Een tentoonstelling “Wurkje oan é histoarje” over het 25 jarige bestaan van de Werkgroep Oud-Heerenveen, gekoppeld aan  een oude ansichtkaarten tentoonstelling ingebracht door Wiebe de Boer.

b.   Een parallel tentoonstelling in het Historisch Informatie Punt (HIP) op de 1ste etage van de Openbare Bibliotheek te Heerenveen, ook hier centraal het 25 jarige bestaan van de Werkgroep Oud-Heerenveen  en Wiebe de Boer met oude ansichtkaarten.

c.   Een historische markt, waarbij alle dorpen van de Gemeente Heerenveen waren uitgenodigd om iets over de historie van hun eigen dorp te laten zien.

d.   Praatje bij Plaatjes, waarbij aan de hand van plaatjes iets over de historie van Heerenveen werd verteld.

e.   Een ansichtkaartenbeurs waar oude ansichtkaarten konden worden gekocht of geruild.

En nu dacht u, dat na deze twee maanden van activiteiten in het kader van haar 25 jarige bestaan, dat de werkgroep kan uit puffen. Nou … dat kunnen we niet.

Binnenkort wordt er een tentoonstelling gehouden over Thialf. Thialf van uit een historisch perspectief gezien. De tentoonstelling vindt plaats in het Historisch Informatie Punt (HIP), 1ste etage van de Openbare Bibliotheek te Heerenveen.  Maar ook het uitspitten van historische vraagstukken, het volgen van planologische ontwikkeling in de plaats Heerenveen, het organiseren van cultureel historische wandelingen\fietstochten in Heerenveen en Oranjewoud en de voorbereiding van de lezingprogramma's, vraagt de nodige aandacht.

Wij houden elke dinsdagmiddag zitting in het HIP voor vragen van allerlei aard, u bent dan welkom.

Oh ja, we zijn onlangs een stichting geworden, mogen wij u verwelkomen als donateur, we hebben wel een

( financieel ) steuntje nodig, nu en in de toekomst.

Jo Geveke

Voorzitter stichting Werkgroep Oud-Heerenveen.

30-3-2012