Een Historisch Informatie Punt is een vaste plek in de bibliotheek waar iedereen
toegang heeft tot informatie over de plaatselijke en regionale geschiedenis.

Het is tot stand gekomen op initiatief van de Bibliotheek Heerenveen,
de Gemeente en Museum Heerenveen, en geopend in maart 2011.

In Heerenveen is het HIP te vinden op de eerste verdieping van de
bibliotheek achter de woorden op de gevel:
Ontdekken, Ontmoeten, Ontspannen.
 

Hier staan de boekencollectie van de bibliotheek over Heerenveen en de regio,
publicaties van de gemeente, nieuwsbulletins van de verschillende dorpen, een
paneel met vitrines en digitale fotolijsten over de historie van de gemeente en een computer met directe toegang tot diverse relevante sites.
 

Bezoekers kunnen zich oriënteren op de geschiedenis van eigen dorp of streek. Voor diepgaander onderzoek en het raadplegen van documenten en dergelijke kan men terecht in het Museum Heerenveen , het gemeentearchief en bij Tresoar in Leeuwarden. 

Ook zijn er regelmatig kleine exposties te bekijken (geweest) over diverse onderwerpen o.a.: het Burgemeester Kuperusplein, boerderijen , archeologie, 25 jaar Werkgroep Oud-Heerenveen.

Zie hiertoe de Agenda . 

De openingstijden zijn gelijk aan die van de bibliotheek, waar altijd medewerkers aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. 

. 

    www.historischinformatiepuntheerenveen.nl