Veenbrief

De VEENBRIEF  verschijnt 4 keer per jaar. Steeds op de avonden waarop de werkgroep een lezing verzorgt in Museum Willem van Haren.

De lezingen worden (onder voorbehoud) gehouden op de laatste dinsdag van de maanden januari, maart, september en november.

Zie hiervoor: Agenda 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Veenbrief van Februari 2015

               

      

                     

            

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Abonnement 

 De VEENBRIEF is te koop tijdens de lezingen. Maar ook aan de balie van het museum en bij  boekwinkel Binnert Overdiep  in Heerenveen.
 De prijs van een los nummer is €4,95. U kunt zich ook abonneren.
 Een jaargang kost dan - inclusief een donateursschap van de werkgroep -  € 25,--. Voor  die  prijs  krijgt u De Veenbrief  thuis bezorgd.
 Omvang meestal 24 / 28 pagina’s. Sinds een paar jaar verschijnt De Veenbrief met een fraai-in kleur-uitgevoerd omslag  en vanaf 2014 
als glossy in A 4-formaat.